Litt om Linux...

Dette er en ekel nettside hvor vi har samlet noen artikler som omhandler Linux....
Vi har for enkelhetens skyld sortert de i tre kategorier.

Alle artiklene er på engelsk.