Her har vi samlet noen artikkler som tar for seg noen av de mer avanserte funksjonene og mulighetene som ligger i Linux

Dette er artikler som er enkle og som innholder informasjon som enhver som vurderer å leke med Linux bør kjenne til.
Artiklene er skrevet på enkel engelsk.

Configuring Windows Machine for Linux Users

Selecting And Installing the Best Linux Distribution on PS3

Virus in Linux

How to Install DNS Server in Linux?

Programming in Linux