Her har vi samlet noen artikkler som tar for seg de mest grunnleggende askeptene ved Linux

Dette er artikler som er enkle og som innholder informasjon som enhver som vurderer å leke med Linux bør kjenne til.
Artiklene er skrevet på enkel engelsk.

History of Linux

Different Versions of Linux

Discover The Benefits Of Linux OS Over Windows And Other OS

Installing Linux on a PC

Linux Installation Guide

Text Processing on Linux