På denne nettadressen lå tidligere en nettside som muligens var Norges beste Linux side.

Vi har desverre ikke kompetanse til å måle oss med den gamle siden, men håper uansett at du vil finne noe du kan ha nytte av her hos oss.
Det er for trist at gode nettsider bare forsvinner, det er verdt å forsøke å beholde gode gratis ressurser på Internett.

Artiklene på disse nettsidene er i all hovedsak på engelsk, de fleste som benytter seg av Linux er relativt kompetente innen språk uansett.